บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต และนำผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ตราสินค้า "ช้างสยาม"


          ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  - ปรับโฉมใหม่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดลดเซลลูไลท์พริกไทยดำ กลิ่นตะไคร้
     
  - เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด ได้เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา "บ้านราชาวดีชาย" ทางบริษัทฯ มีนโยบาย มุ่งเน้นการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม


          สินค้าแนะนำ