ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ พริกไทย ซึ่งมีทั้งพริกไทยเม็ด พริกไทยป่นหยาบ พริกไทยป่นละเอียด ทั้งเม็ดดำและเม็ดขาว

ทางบริษัทฯ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า มีการตรวจความชื้น ตรวจเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน